Ətrafımızdakı dünya formalarla doludur. Bəzi formalar yalnız düz səthlərdə mövcud olsa da, digərləri hər yerdə mövcuddur. Bu şekiller ya 2D, ya da 3D olaraq təsnif edilir.

2D və 3D tərifi

2D, "ikiölçülü" ifadəsinə aiddir.

3D "üçölçülü" ifadəsinə aiddir.

2D və 3D aspektləri

2D forma, ölçüləri kimi yalnız uzunluğu və boyu olan bir rəqəmdir. 2D şekiller düz bir səthdə yatdıqları üçün təyyarə fiqurları və ya təyyarə formaları kimi də tanınırlar. Sahələri olduqda, 2D şekillerin həcmi yoxdur.

Uzunluq və boydan başqa, bir 3D forma üçüncü ölçüsü kimi genişlik və ya dərinliyə malikdir.

2D və 3D üçün riyazi tərif

Riyaziyyat və fizikada 2D rəqəmi iki oxa, yəni x və y oxlarına düzülür.

Halbuki bir 3D fiqur üç oxda, yəni x-, y- və z-oxlar üzərində qurulmuşdur.

2D və 3D nümunələri

Dairə, üçbucaq, kvadrat, düzbucaqlı və beşbucaq 2D şekillerin ən yaygın nümunələrindən biridir.

Silindr, piramida, kub və prizma, 3D formalı ən ümumi nümunələrdən biridir.

2D və 3D arasındakı fərqin xülasəsi

2D və ya iki ölçülü bir forma, ölçüləri kimi uzunluğa və hündürlüyə malikdir. Təyyarə formaları olaraq da bilinənlər, x və y oxlarında bir qrafik şəklində çəkilə bilər. Dairə, üçbucaq və kvadrat 2D rəqəmlərinin ən çox yayılmış nümunələrindən biridir.

Bir 3D və ya üç ölçülü bir forma, ölçüləri kimi uzunluğa, boyuna və eninə (dərinliyə) malikdir. Riyazi cəhətdən 2D rəqəmləri qrafikin x-, y- və z-oxlarına yerləşdirilir. Silindrlər, piramidalar və kublar ən çox yayılmış 3D formalarından biridir.

İstinadlar

  • İştirakçı. "2D Şekiller." Tərbiyəçi. Veb. 12 May 2018.
  • İştirakçı. "3D Şekiller." Learner.org. Veb. 12 May 2018.
  • İştirakçı. "2D və 3D arasındakı fərq." Arasındakı fərq. 1 İyun 2011. Veb. 12 May 2018.
  • Şəkil krediti: https://pixabay.com/az/square-3d-shape-symbol-icon-sign-1657985/
  • Şəkil krediti: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png/547px-Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png