Irrasional vs Rasional Saylar

Rasional nömrə və irrasional nömrə həm real ədəddir. Hər ikisi də müəyyən bir davam boyunca müəyyən bir miqdarı təmsil edən dəyərlərdir. Riyaziyyat və rəqəmlər hər kəsin bir fincan çayı deyil, buna görə bəzən bəzilərinin hansının rasional, kiminin irrasional say olduğunu fərqləndirməkdə çaşqınlıq yaranır.

Rasional nömrə

Rasional nömrə əslində y və ya məxrəcin sıfır olmadığı x / y iki tam ədədin bir hissəsi kimi ifadə edilə bilən istənilən bir rəqəmdir. Məxrəc bərabər ola biləcəyi üçün bütün tam ədədlərin rasional say olduğu qənaətinə gələ bilərik. Rasional söz əvvəlcə söz nisbətindən yaranmışdır, çünki hər ikisinin tam ədəd olduğunu nəzərə alsaq, nisbəti x / y şəklində ifadə etmək olar.

İrrasional Sayı

İrrasional nömrələr, adının məna verə biləcəyi mənfi olmayan rəqəmlərdir. Bu nömrələri kasr şəklində yaza bilməzsiniz; baxmayaraq ki, onu onluq şəklində yaza bilərsiniz. İrrasional ədədlər rasional olmayan həqiqi ədədlərdir. İrrasional rəqəmlərə misal olaraq aşağıdakılar daxildir: qızıl nisbət və 2-nin kvadrat kökü, çünki bütün bu ədədləri kasr şəklində ifadə edə bilmirsiniz.

İrrasional və Rasional Saylar arasındakı fərq

Rasional və irrasional ədədlər haqqında öyrənməli olduğu bəzi fərqlər var. Birincisi, rasional ədədlər fraksiya şəklində yaza biləcəyimiz ədədlərdir; Fraksiya şəklində ifadə edə bilmədiyimiz bu ədədlərə pi kimi irrasional deyilir. 2 sayı rasional bir saydır, lakin kvadrat kökü deyil. Bütün tam ədədlərin rasional ədəd olduğunu qətiliklə söyləmək olar, amma bütün qeyri-tam ədədlərin irrasional olduğunu söyləmək olmaz. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, rasional ədədlər fraksiya şəklində yazıla bilər; lakin ondalık kimi də yazıla bilər. İrrasional ədədlər onluğlar şəklində yazıla bilər, ancaq fraksiyalar deyil.

Yuxarıda göstərilənlərə baxmaq, bu ikisinin arasındakı fərqi mənimsəmək kimi bir şeydən uzaqlaşmaq ola bilər.

Qısaca: • Bütün tam ədədlər rasional ədədlərdir; lakin bu, bütün tam olmayanların irrasional olması demək deyil. • Rasional ədədlər həm kasr, həm də onluq şəklində ifadə edilə bilər irrasional ədədlər kasr şəklində deyil, onluq şəklində ifadə edilə bilər.